<XML><RECORDS><RECORD><REFERENCE_TYPE>1</REFERENCE_TYPE><REFNUM>6509</REFNUM><AUTHORS><AUTHOR>Cockshott,P.</AUTHOR><AUTHOR>Cottrell,A.</AUTHOR></AUTHORS><YEAR>2002</YEAR><TITLE>Planhushallning och direktdemokrati</TITLE><PLACE_PUBLISHED> </PLACE_PUBLISHED><PUBLISHER>Manifest Bokforlag</PUBLISHER><PAGES>1..441</PAGES><ISBN>91-89291-14-x</ISBN><LABEL>Cockshott:2002:6509</LABEL><KEYWORDS><KEYWORD>planhushållningsmodeller socialismen</KEYWORD></KEYWORDS<ABSTRACT>Informationstekniken gör socialismen möjlig. Tekniskt och ekonomiskt rimliga planhushållningsmodeller går att konstruera. Datorforskaren Paul Cockshott och ekonomen Allin Cottrell lägger fram en sådan modell i denna artikel. Särskilt i den senare delen kan texten vara svår att följa för den som inte är skolad i nationalekonomi och matematik. Men vi vill ändå trycka den för att visa att socialismen kan låta sig beräknas. Konkret. I noterna finns förklaringar till en del av de använda begreppen. </ABSTRACT></RECORD></RECORDS></XML>